Dini İnanç

Tayland’ın resmi dini Budizm’dir. Ülke nüfusunun yaklaşık %92’lik bölümünü oluşturan Budizm’de Buda resim ve heykelleri kutsal kabul edilir ve saygısızlığa tahammül edilmez.’Wat’ adı verilen imkan dahilinde en şatafatlı, detaylı ve görkemli şekilde yapılan ve yapılmaya devam eden tapınaklar da aynı şekilde kutsal mekanlardır. Tapınaklara şort, kolsuz t-shirt, mini etek gibi kıyafetlerle girmek yasaktır. Budizm’de ayak insan vücudunun en değersiz yeri olarak kabul edildiği için, ayak tabanının Buda heykellerine veya diğer insanlara dönük olmaması gerekmektedir. Baş ise insan vücudunun en kutsal noktası olarak kabul edilir, bu yüzden çocukların başını okşamak hoş karşılanmamaktadır. Dileyen vatandaşlar ibadetin yanı sıra gönüllü olarak tapınaklarda çalışabilmektedir.

Budizm inancına göre daha önce yaşamış insanların ruhları için neredeyse her evin önünde Buda heykelleri bulunan küçük minyatür evler bulunmaktadır. Budizm’de en büyük amaç Nirvana’ya ulaşıp ruhlar alemine karışmak.

Nüfusun yaklaşık %5’lik kısmı Müslümandır. Özellikle ülkenin güneyinde bulunan bölgelerde yaygındır. Ayrıca küçük sayılarda Hristiyanlık, Sihizm ve Hinduizm dinlerine mensup halklarda yaşamaktadır.